biokemija značenje

biokemija (grč.), znanstvena disciplina na granici između kemije i biologije, koja proučava sastav, građu i kem. procese u živoj tvari; proučava biol. makromolekule (nukleinske kiseline, bjelančevine, polisaharide, lipide) i njihove funkcije, te metabolizam (fiziološka b.). Klinička b. primjenjuje biokem. metode u med. dijagnostici.