biokatalizatori značenje

biokatalizatori (grč.), tvari koje uzrokuju biološki važne kem. reakcije; u organizmu se nalaze u malim količinama; b. su: fermenti, hormoni i vitamini.