bioetika značenje

bioetika, disciplina koja se bavi proučavanjem etičkih, soc., pravnih, filoz. i dr. pitanja što se pojavljuju u zdravstvenoj skrbi ili kao posljedica eksperimenata u genetici i reproduktivnoj biologiji (presađivanje organa, umjetna oplodnja eutanazija).