biocenoza značenje

biocenoza (grč. preko lat.), životna zajednica raznovrsnih biljnih i životinjskih organizama na određenom staništu (biotopu).