Bío-Bío značenje

Bío-Bío, rijeka u sr. Čileu; duga 383 km, djelomično plovna. Iskorišćuje se za natapanje.