biljeg. značenje

biljeg. 1. Oznaka. 2. Ožiljak, trag, otisak. 3. Markica koja se lijepi na spis kao dokaz da je plaćena pristojba državi (općini i sl.) u iznosu koji je na markici otisnut.