Bilandžić značenje

Bilandžić, Dušan (1924), hrv. politolog i političar. Sudionik antifaš. pokreta; bavio se teorijskim i provedbenim aspektima polit. sustava. Sveuč. profesor, istraživač moderne nac. povijesti. Historija SFRJ; Hrvatska moderna povijest.