bilanca značenje

bilanca (od tal. bilancia: vaga, preko njem. Bilanz), ekon 1. procjena imovinskog stanja ili financ. poslovanja; iskazuje se uspoređivanjem novčanih vrijednosti aktive i pasive koje moraju biti uravnotežene (izbalansirane); 2. shematski prikaz tog stanja ili poslovanja; završni račun.