bijelo roblje značenje

bijelo roblje, žene koje kupnjom ili na prijevaru dospijevaju u hareme ili javne kuće.