bijelci značenje

bijelci, naziv za rasnu granu europeida ili tzv. bijelu rasu.