bidermajer značenje

bidermajer (njem. Biedermeier), stil u umjetnosti sr. Europe, os. njem. zemalja (o. 1815–48). Za razliku od ampira to je stil skromnoga građ. ambijenta, jasnih linija, funkcionalan; gl. primjenu našao u umj. obrtu (pokućstvo, porculan, tkanina) i slikarstvu (intimni portret). U književnosti ga zastupaju npr. F. Grillparzer i E. Mörike.