bicikl značenje

bicikl (lat.+grč.), lagano vozilo za jednu osobu, sa dva kotača sa žbicama, sjedalom i nožnim lančanim prigonom na stražnji kotač s pomoću pedala; može ga pokretati i lagan motor; b. za dvije osobe → tandem.