bibliometrija značenje

bibliometrija (grč.), metoda za kvantitativnu analizu elemenata znanstvene i stručne literature u bibliotečnim zbirkama.