Bhilai značenje

Bhilai, grad u državi Madhya pradesh, Indija; 395 400 st. Metalurgija i kem. ind. Ležišta ugljena, željezne i manganove rude.