Beyçesultan značenje

Beyçesultan, višeslojni arheol. lokalitet na izvoru rijeke Menderes, u JZ Turskoj, iz ranoga brončanog doba (← 3. tisućljeće), s glasovitim prapov. svetištima.