Betlehem značenje

Betlehem (aramejski Bayt Lahm: kuća kruha; hebr. Bet Lehem), grad u Izraelu (Palestina); 34 200 st. Prema Bibliji rodno mjesto Isusa Krista. Bazilika porođenja koju je 326. dala izgraditi sv. Jelena majka cara Konstantina.