Bešlagić značenje

Bešlagić, Šefik (1908–90), boš. povjesničar umjetnosti; istraživao srednjovj. spomenike, posebno stećke (Stećci centralne Bosne). Uređivao Naše starine.