Berrocal značenje

Berrocal, Miguel (1933-2006), španj. kipar; modelirao uglavnom ljudski torzo, pri čemu jedinstvo volumena razbija u dinamički ritmizirane dijelove (David).