Bernhard značenje

Bernhard, Thomas (1931–89), austr. pjesnik, prozaik i kaz. pisac. Mračno-melankoličan lirik i dubok pesimist. Piše prozu u beskonačnim rečeničnim periodama; snažan kritičar društv. stvarnosti suvremene Austrije. Poremećaj; Studen; Sječa drveća; Lovačka družina.