Berislavići Vrhrički (Malomlački) značenje

Berislavići Vrhrički (Malomlački), hrv. feudalci (15–17. st.). Poznatiji: Stjepan, od 1435. u službi Matije Korvina; Franjo Aleksandar, kapetan Petra Zrinskoga, sudionik zrinsko-frankapanske urote (17. st.).