Bergson značenje

Bergson, Henri (1859–1941), franc. filozof; jedan od najutjecajnijih u prvoj pol. 20. st. Predstavnik antiracionalističke, intuicionističke filozofije; kritičar neokantizma, materijalizma, pozitivizma i scijentizma, a u moralnoj filozofiji blizak kršćanstvu. Stvaralačka evolucija; O smijehu; Ogled o izravnim činjenicama svijesti. Nobelova nagrada za književnost 1927.