Berber značenje

Berber, Mersad (1940-2012), bos. grafičar i slikar; gradi raskošan svijet fantastične figuralike oslonjene na bos. tradiciju, španj. barok i ranu renesansu. Ciklusi: Velázquez; Kronika o Sarajevu.