benzen značenje

benzen (srednjovj. lat.) (benzol), C6H6, bezbojna tekućina karakteristična mirisa, dobiva se destilacijom katrana kamenog ugljena ili sintetski; otapalo, sredstvo za ekstrakciju, polazna sirovina za niz org. proizvoda. Benzenski prsten sastavni je dio molekule svih aromatskih org. spojeva; u strukturnim formulama ob. se prikazuje kao šesterokut s upisanom kružnicom.