bentonit značenje

bentonit (po mjestu Fort Benton u Montani), vrsta gline sa više od 50% montmorilonita; upijanjem vode jako nabubri; upotrebljava se za isplaku naftnih bušotina, u ind. plastičnih masa, gume, papira, boja, lijekova, keramike.