Beni Hasan značenje

Beni Hasan, naselje u sr. Egiptu; o. 5000 st. Grobnice iz ← 2. tisućljeća izdubene u pećinama, sa zidnim slikama.