Bengazi značenje

Bengazi (arap. Banghāzī), upravno središte i luka pokrajine Cirenaike, Libija; 804 000 st. Sveuč. Sačuvan stari arap. dio grada. Polazište cesta i karavanskih putova prema Libijskoj pustinji.