Bengalski zaljev značenje

Bengalski zaljev, dio Indij. oceana između Dekanskog poluotoka i Indokine; 2 173 000 km2; najveća dubina 5257 m; luke Calcutta (Kalkuta), Chennai (Madras), Chittagong.