Benedetto da Maiano značenje

Benedetto da Maiano (1442–97), tal. renesansni kipar i graditelj. Gl. djelo propovjedaonica u Santa Croce (1476) i palača Strozzi u Firenci.