Benda značenje

Benda, Julien (1867–1956), franc. filozof i književnik; kritizirao intuicionizam H. Bergsona i osuđivao pol. angažman intelektualaca na štetu duhovnosti i vječnih vrijednosti. Izdaja intelektualaca.