ben značenje

ben (hebr.: sin), riječ koja se kod žid. imena stavlja ispred očeva imena i tako stvara patronimik; usp. arap. ibn.