Ben Bella značenje

Ben Bella, Ahmed (1916-2012), alž. političar, jedan od vođa oslobodilačke borbe; 1956–62. interniran u Francuskoj; 1962. predsj. Privremene vlade; 1963. prvi predsj. republike; 1965. srušen drž. udarom i zatvoren; 1979. pušten u inozemstvo; 1989–90. vraća se u polit. život i domovinu.