Bembo značenje

Bembo, Pietro (1470–1547), tal. humanist, književnik i filolog; kardinal; lirik koji je utjecao na hrv. petrarkiste; prvi pokušao dati gramatičku kodifikaciju tal. jezika. Pjesme; Proze o pučkom jeziku.