belvedere značenje

belvedere (tal.). 1. Uzvisina na terenu ili povišeni dio zgrade (altana, tornjić) s kojeg se pruža lijep vidik; vidikovac. 2. Naziv nekih dvoraca, okruženih parkom, pretežito iz doba baroka i rokokoa (bečki Belvedere, rezidencija Eugena Savojskog, danas galerija slika).