beletristika značenje

beletristika (franc. belles lettres; preko njem.), lijepa književnost; knjiž. djelo kao estetska kategorija (za razliku od znanstvenih sastavaka u prozi).