Beker značenje

Beker, Miroslav (1926–2002), hrv. knjiž. povjesničar, teoretičar i prevoditelj. Pisao anglističke studije te rasprave o svj. knjiž. teoriji i povijesti. Povijest književnih teorija; Suvremene književne teorije.