Behistun značenje

Behistun (Bisutun) (staroperz. Bagastana: boravište bogova), naselje u Kurdistanu u Iranu (kraj Kermanšaha). Golemi reljef koji prikazuje kralja Darija, uklesan u stijenu (o. ← 510); klinopisni natpis na tri jezika (staroperz., babilonskom i elamitskom) odgonetnuo 1846. H. C. Rawlinson.