Begin značenje

Begin, Menahem (1913–92), izr. političar; 1942. došao u Palestinu. Stranku Herut osn. 1948; od 1973. vođa koalicije desnih stranaka Likud (Jedinstvo); izr. premijer 1977–83., kada se povukao iz polit. života. Nobelova nagrada za mir zajedno s A. E. Sadatom (1978).