Beck Mannagetta značenje

Beck Mannagetta, Günther (1856–1931), austr. botaničar; istraživao floru Austrije i Z krajeva Balkanskog poluotoka (Vegetacija ilirskih zemalja).