Becher značenje

Becher, Johannes (1891–1958), njem. književnik; pjesnik, pripovjedač, esejist i dramatik, kretao se od ekspresionizma do socijalist. realizma.