Bebel značenje

Bebel, August (1840–1913), njem. političar; jedan od vođa njem. socijaldemokracije, suosnivač njem. Soc.dem. radničke stranke 1869., radikalni protivnik militarizma; igrao važnu ulogu u II. internacionali (od 1889). Iz mojega života; Žena i socijalizam.