Bebel značenje

Bebel, Heinrich (1472–1518), njem. latinist, satirik; u duhu humanizma borio se protiv skolastike.