Beauvais značenje

Beauvais (u antici galski Bellovacum, rim. Caesaromagus), upravno središte dep. Oise, SZ Francuska; 54 200 st. Crkva Notre-dame de la Basse-Oeuvre (987–998), got. Katedrala sv. Petra (13–16. st.). Proizvodnja tapiserija, glazb. Instrumenata, traktora; tekst., kem. I keramička ind.