Beaumarchais značenje

Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de (1732–99), franc. književnik; autor stihova i kaz. komada. Njegov Figarov pir najveći je kazališno-polit. događaj 18. st. Ostala dj.: Seviljski brijač; Majčina krivnja.