Béarn značenje

Béarn (ant. Beneharnum), pov. pokrajina u dep. Pyrénées-atlantiques, JZ Francuska. U vlasti Rimljana (dio Akvitanije), Vizigota, Franaka i Baska (5. i 6. st.). Od 11. st. samostalna grofovija, 1620. priključena Francuskoj.