bazilika značenje

bazilika (grč.), pravokutna građevina s tri ili više lađa i s jednom ili više apsida; u ant. Grčkoj sjedište arhonta basileusa; u ant. Rimu sudnica i tržnica; u kršć. kultu crkva.