bazična psihologija značenje

bazična psihologija, skup psihologijskih disciplina koje se bave fundamentalnim empirijskim ili teoretskim istraživanjima (opća, eksperimentalna, komparativna, diferencijalna psihologija i dr.).