Bayle značenje

Bayle, Pierre (1647–1706), franc. kritičar, filozof i prosvjetitelj. Autor čuvenoga Povijesnog i kritičkog rječnika, enciklopedist, racionalist, zagovornik snošljivosti i slobode savjesti. Preteča moderne povijesne kritike.