batata značenje

batata (španj. iz nekog indijanskog jezika) (slatki krumpir; Ipomoea batatas), suptrop. biljka penjačica iz por. slakova; iz velikih gomolja dobiva se brašno.