Bastiat značenje

Bastiat, Claude Frédéric (1801–50), franc. ekonomist; protivio se carinskom zakonodavstvu, protekcionizmu i Proudhonovu socijalizmu, zalažući se za »optimistički« liberalizam; propovjednik harmonije interesa svih klasa građanskog društva. Ekonomski sofizmi; Ekonomska harmonija.