Bastianini značenje

Bastianini, Giuseppe (1899–1961), tal. diplomat i političar. Kao guverner anektirane Dalmacije (1941–43) odgovoran za brutalnu talijanizaciju, deportacije, koncentracijske logore i strijeljanje domaćeg hrv. stanovništva. 1943. sudjelovao u uroti protiv B. Mussolinija. Optužen zbog faš. zločina, oslobođen na procesu u Rimu 1947.